Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 

Artykuły z kategorii: Produkcja materiału zarybieniowego


Praktyka hodowlana dąży do uzyskania materiału zarybieniowego lub obsadowego w krótkim czasie i przy jak najniższych nakładach finansowych. Cel taki osiągnąć można poprzez stosowanie wysokiej jakości pokarmu, który dodatkowo będzie wygodny i łatwy do precyzyjnego dawkowania i długotrwałego przechowywania. Dlatego też, przemysłowe metody podchowu larw ryb w dużym stopniu oparte są na stosowaniu pasz komercyjnych. Wykorzystywanie pasz komercyjnych w żywieniu wczesnych stadiów rozwojowych służy ograniczeniu bądź eliminowaniu potrzeby stosowania bardzo drogiego pokarmu żywego.


 

Częstym problemem w akwakulturze jest występowanie różnego rodzaju deformacji u hodowanych ryb. W przeciwieństwie do środowiska naturalnego, anomalie stanowią duży odsetek wśród ryb hodowanych w wylęgarniach. Deformacje te wpływają również na spadek tempa wzrostu, czy śmiertelność ryb, a w konsekwencji przyczyniają się do dużych strat ekonomicznych. Ponadto w przypadku produkcji zarówno akwakultury komercyjnej (produkcja ryb konsumpcyjnych), oraz zachowawczej (produkcja materiału zarybieniowego) ryby wykazujące deformacje ciała muszą być odrzucane. Wiąże się to z preferencjami konsumentów, niechętnie kupujących zdeformowane ryby, oraz z obniżoną zdolnością ryb, posiadających wady rozwojowe, do przeżycia w środowisku naturalnym po przeprowadzonych zarybieniach.Podchów larw ryb i produkcji materiału zarybieniowego w sadzach oświetlonych- charakterystyka ogólna.

 

  • Metoda podchowu larw ryb w sadzach oświetlonych zakłada między innymi efektywne wykorzystanie naturalnej bazy pokarmowej zbiornika – zooplanktonu w sezonie jego dostępności tj. w okresie wiosny, lata oraz jesieni.

  • Zaletą tej metody jest stały dostęp do pokarmu naturalnego, który pomimo rozwoju technologii związanej z produkcją pasz, przynosi nadal najlepsze rezultaty.

  • Wykorzystanie w metodzie źródła światła pozwala na zwiększenie koncentracji zooplanktonu wewnątrz sadza i uzyskanie lepszych parametrów hodowlanych (masa, długość, kondycja) podchowywanego materiału.

  • Ponadto metoda ta umożliwia produkcję materiału zarybieniowego, przystosowanego do warunków środowiskowych zbiornika, do którego ryby ostatecznie zostaną wpuszczone.

  • Co więcej podchów ryb w sadzach cechuje się minimalnym wpływem na środowisko wodne. Wykorzystanie naturalnej bazy pokarmowej zbiornika umożliwia prowadzenie podchowu bez konieczności stosowania komercyjnych pasz dla ryb i obciążania zbiornika dodatkowym ładunkiem biogenów.

  • Metoda ta jest atrakcyjna również ze względów ekonomicznych, gdyż prowadzony w ten sposób podchów wymaga stosunkowo niewielkich nakładów finansowych, w porównaniu do powszechnie stosowanych metod wychowu materiału zarybieniowego w obiegach zamkniętych.NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.