Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 

Artykuły z kategorii: Rozród ryb

      

        Procesy rozrodcze u ryb podobnie jak u wyższych kręgowców sterowane są neurohormonalnie. Polega to na tym, iż powstające pod wpływem bodźców zewnętrznych impulsy nerwowe docierają do mózgu i indukują sekrecję różnych czynników hormonalnych. Hormony pełnią więc funkcję pośredników informacji pomiędzy układem nerwowym i hormonalnym, a resztą organizmu. Stanowią one grupę swoistych przekaźników chemicznych, które są uwalniane do krążenia przez określone tkanki i wywołują zróżnicowane efekty biochemiczne. Jednym z efektów ich działania jest stymulacja sekrecji hormonów przez inne tkanki i narządy co określa się mianem kaskad hormonalnych.W ostatnich latach wśród hodowców i akwarystów obserwuje się wzrost zainteresowania technikami kontrolowanego rozrodu ryb. Techniki te wykorzystuje się do rozmnożenia gatunków, które ze względu na niekorzystne warunki środowiskowe nie odbywają tarła. Efektem takiego stanu rzeczy jest niekiedy znaczna redukcja liczebności populacji, która w skrajnych przypadkach prowadzi do jej całkowitego wyginięcia.  Z drugiej strony, wzrost zapotrzebowania rynku konsumenckiego na pewne gatunki ryb zmusza hodowców do zwiększenia ich produkcyjności. Rozród w warunkach kontrolowanych pociąga za sobą znaczne korzyści ekonomiczne, wynikające ze skróconego czasu hodowli, potrzebnego do uzyskania dojrzałych płciowo tarlaków. W celu indukcji tarła często stosuje się manipulacje czynnikami środowiska takimi jak: fotoperiod i temperatura wody. Jednak wiele gatunków ryb odbywa tarło w warunkach, które nie są odtwarzalne w laboratorium. W celu rozmnożenia takich gatunków stosuje się stymulacje hormonalne.

 

 NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.