Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 

 Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb


(nr. OR14-61724-OR1400003/09/10/11; akronim: InnovaFish)


Projekt, którego realizacja jest przewidziana w latach 2011-2015, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Przedmiotem projektu pilotażowego jest przeprowadzenie innowacyjnych badań a następnie wdrożenie uzyskanych wyników do praktyki rybackiej z zakresu chowu i hodowli ryb. Szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjne badania w zakresie biotechniki rozrodu ryb dzikich i hodowlanych (w tym udomowionych), nowych gatunków w akwakulturze oraz biotechniki wychowu materiału zarybieniowego. Uzyskane wyniki zostaną wdrożone do polskiej praktyki rybackiej oraz rozpowszechnione na terenie kraju oraz UE.


Nazwa projektu: Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb


Beneficjent: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Wartość całkowita projektu: 16 534 624 PLN


Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 75%


Okres realizacji projektu: I kwartał 2011 - I kwartał 2015NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.