Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 


Główne problemy badawcze


podejmowane w Projekcie InnovaFish


 

- Opracowanie technologii pozyskiwania i przetrzymywania tarlaków ryb
 
- Opracowanie innowacyjnych technologii rozrodu wybranych gatunków ryb, w tym węgorza
 
- Opracowanie innowacyjnych technologii pozasezonowego rozrodu wybranych gatunków ryb
 
- Określenie optymalnych warunków do inkubacji ikry wybranych gatunków ryb
 
- Opracowanie innowacyjnych metod wychowu materiału zarybieniowego wybranych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych z zastosowaniem między innymi specjalistycznych analiz biochemicznych
 
- Określenie wpływu podawanego pokarmu na wskaźniki biologiczne larw i rozwój przewodu pokarmowego
 
- Określenie wpływu czynników abiotycznych na rozwój embrionalny oraz larwalny wybranych gatunków ryb, w tym gatunków modelowych
 
- Szczegółowa analiza rozwoju embrionalnego, larwalnego oraz ich biologicznych uwarunkowań z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych
 
- Zaprojektowanie oraz testowanie innowacyjnych systemów eksperymentalnych i określanie ich przydatności do celów praktycznych hodowli
 
- Precyzyjne określenie warunków chowu i hodowli gatunków ryb, o których wiedza z tego zakresu jest albo ograniczona albo jest jej brak
 
- Określenie czynników warunkujących wzrost intensyfikacji produkcji oraz próba ograniczania ich potencjalnie negatywnego wpływu na tempo wzrostu ryb
 
- Badanie efektywności ekonomicznej opracowanych i zastosowanych rozwiązań innowacyjnych
NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.