Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 


Wzajemna współpraca naukowców i "praktyków" jest jedną z najsilniejszych stron projektu InnovaFish...


Projekt będzie w znaczącej części realizowany w laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Katedry Fizjologii Zwierząt oraz Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności jak również Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. 


Jednakże, w ramach projektu InnovaFish prowadzona jest również ścisła współpraca z kilkoma gospodarstwami rybackimi zlokalizowanymi w całej Polsce, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Do najważniejszych należą:


Gospodarstwo Rybackie w Pasłęku

Gospodarstwo Rybackie w Czarcim Jarze k/Olsztynka

Gospodarstwo Rybackie w Janowie k/Szczytna

Gospodarstwo Rybackie w Halinowie

Gospodarstwo Rybackie w Olsztyie

Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy

Gospodarstwo Rybackie w Kniei k/Częstochowy


Za główne miejsce badań należy wskazać pomieszczenia Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Laboratoria tej jednostki wyposażone są między innymi w doświadczalne wylęgarnie, obiegi podchowowe czy baseny służące do przetrzymywania tarlaków. Wszystkie układy są wyposażone w możliwość sterowania warunkami środowiskowymi (temperaturą i fotoperiodem). W chwili obecnej laboratoria Katedry wyposażone są między innymi w 17 basenów do przetrzymywania tarlaków, 13 obiegów podchowowych, 2 wylęgarnie. Dodatkowo możliwości prowadzenia badań zostały znacznie zwiększone w lutym 2012 roku przez oddanie do użytku Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, w którym pomieszczenia użytkowane przez Katedrę mają powierzchnię ponad 400 m2.

Ogromne znaczenie dla logistyki i realizacji całego przedsięwzięcia ma również możliwość korzystania z infrastruktury oraz urządzeń hodowlanych znajdujacych się w gospodarstwach rybackich, które zgodziły się na realizację części badań w swoich ośrodkach.


Bardzo ważna jest również efektywna współpraca z pracownikami administracji. Do sprawnego przeprowadzenia i rozliczenia projektu będą zaangażowane osoby zatrudnione w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w tym osoby zajmujące się prowadzeniem księgowości, ewidencji, zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Zdecydowana większość tych osób to pracownicy z dużym doświadczenia w prowadzeniu i realizacji projektów badawczych i inwestycyjnych.

 NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.