Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 


Zespół projektu InnovaFish liczy ponad 50 osób !Ze względu na planowaną ilość zadań badawczych i organizacyjnych zespół badawczy i organizacyjny przewidziany do realizacji projektu jest bardzo rozbudowany. W skład interdyscyplinarnego zespołu realizującego projekt, liczącego ponad 50 osób wchodzi między innymi:


4 profesorów

4 doktorów habilitowanych (w tym trzech zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego)

16 doktorów
 


Kompetencja merytoryczna i skuteczność zespołu, w tym naukowa, została dotychczas potwierdzona w trakcie realizacji dydaktyki w szkołach wyższych, prowadzenia wielu projektów badawczych, przewodów doktorskich, uczestnictwa na międzynarodowych forach jak również lokalnych szkoleniach związanych z tematyką ujętą w projekcie. Ponadto wielu z członków zespołu zyskało uznanie w trakcie realizacji wielu tematów badawczych, współpracy z praktyką, współpracy międzynarodowej oraz współrealizacji międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych. Ważnym i znaczącym aspektem jest fakt udziału członków zespołu w wielu publikacjach książkowych, monografiach oraz pracach naukowych w uznanych, recenzjonowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym; jak również uznanie innych naukowców wyrażone jako ilość cytowań będących pośrednią miarą innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w trakcie pracy naukowej.
NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.