Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 

 

 

 

Konferencja "Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze" odbyła się w dniach 8-10 lipca 2014 roku w hotelu Omega w Olsztynie.

 

 

Komitet Naukowy  Konferencji

prof. dr hab. Janusz GUZIUR - UWM Olsztyn (PRZEWODNICZĄCY)

prof. zw. dr hab. Jan A. SZCZERBOWSKI, dr h.c. - UWM Olsztyn

prof. dr hab. Paweł BRZUZAN –UWM Olsztyn

prof. dr hab. Krzysztof FORMICKI, prof. zw. - ZUT Szczecin

prof. dr hab. Krystyna A. SKIBNIEWSKA, prof. zw. - UWM Olsztyn

prof. dr hab. Mirosława SOKOŁOWSKA-MIKOŁAJCZYK, prof. zw. - UR Kraków

prof. dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ - UWM Olsztyn

dr hab. Małgorzata WOŹNIAK, prof. UWM - UWM Olsztyn

dr inż. Sławomir KREJSZEFF - UWM Olsztyn

dr inż. Krzysztof KUPREN - UWM Olsztyn

prof. Dr Ing. Jan KOUŘIL, PhD - JČU Czeskie Budziejowice

prof. Dr Ing. Jan MAREŠ, PhD- Uniwersytet im. Mendla, Brno

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Sławomir Ciesielski, prof. UWM (PRZEWODNICZĄCY)

prof. dr. hab. Dariusz Kucharczyk

dr inż. Sławomir Krejszeff

mgr Szymon Czarnowski – sekretarz i informatyk

mgr Marta Dębowska - sekretarz

 

 

Program konferencji:

 

Sesja I - Sesja Plenarna

Nowe kierunki i technologie w akwakulturze

W ramach tej sesji przedstawiono referaty obejmujące w sposób przeglądowy problematykę związaną z nowymi kierunkami i technologiami w chowie i hodowli ryb.

 

Sesja II

Rozród ryb i genetyka w akwakulturze

Sesja dotyczyła tematyki kontrolowanego rozrodu ryb hodowlanych i dziko żyjących, endokrynologicznej regulacji rozrodu ryb, biotechnologii rozrodu ryb (włączając w to manipulacje genomowe kriokonserwację gamet etc.) jak również genetycznych aspektów związanych z chowem i hodowlą ryb.

 

Sesja III

Larwikultura

Tematyka sesji, obejmowała swoim zakresem prezentacje ustne oraz plakatów i uwzględniała wszelkie aspekty związane z szeroko pojęta biologią larw oraz technologią wychowu larw w warunkach kontrolowanych. W ramach tej sesji przedstawiono referaty obejmujące swym zakresem aspekty biotechnologii w larwikulturze, żywienia larw, czynników biotycznych i abiotycznych warunkujących efektywność wychowu larw jak również wpływu związków toksycznych na jakość oraz efektywność wychowu larw.

 

Sesja IV

Zdrowotność ryb oraz jakość surowca rybnego

Sesja obejmowała prezentacje ustne oraz plakatowe związane z diagnostyką, profilaktyką oraz zwalczaniem chorób w akwakulturze. Ponadto, w ramach tej sesji zaplanowano referaty związane z szeroko pojęta tematyką oceny oraz kontroli jakości surowca rybnego pochodzącego z intensywnej produkcji rybackiej.

 

Sesja V

Technologie stawowe i przemysłowe w produkcji rybackiej

W ramach niniejszej sesji prezentowano referaty oraz postery zarówno reprezentantów jednostek naukowych jak również hodowców i przedsiębiorców związanych z produkcją rybacką (producenci pasz, producenci urządzeń hodowlanych, przedstawiciele firm usługowych sektora akwakultury) jak również turystyką i rekreacją bezpośrednio związaną z rybactwem i akwakulturą. W ramach sesji zaplanowano prezentacje związane zarówno z produkcją stawową (zarówno karpiową jak i pstrągową) jak również z intensywną produkcją ryb w zamkniętych systemach akwakulturowych. Prezentacje obejmowały zarówno innowacyjne procesy produkcji rybackiej, alternatywne metody wykorzystania istniejącej infrastruktury, dywersyfikację produkcji rybackiej z wykorzystaniem nowych gatunków ryb. Ponadto, w ramach niniejszej sesji zaprezentowano prace dotyczące optymalizacji żywienia ryb poprzez wykorzystanie alternatywnych komponentów paszowych oraz innowacyjnych technik żywienia ryb.

 

 

Harmonogram konferencji

 


Wtorek, 08.07.2014

           

10.00-12.00    Rejestracja uczestników i zakwaterowanie w hotelu OMEGA

12.00-12.30    ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

                          (Kierownik projektu InnovaFish-  S. Ciesielski )

           

Sesja 1

 

NOWE KIERUNKI  I TECHNOLOGIE  W  AKWAKULTURZE

( 4 referaty plenarne)

Przewodniczący: J.A. Szczerbowski, J. Guziur

           

12.30-13.10   D. Kucharczyk: Rozród ryb w warunkach kontrolowanych

13.10-13.50   A.E. Lirski: Aktualny stan akwakultury w Polsce i Europie

           

13.30-15.00    O b i a d

           

15.00-15.30   J. Szarek: Wybrane problemy zdrowotności w akwakulturze

15.30-16.00   D. K. Fopp-Bayat: Przegląd zastosowań analiz genetycznych w chowie i hodowli ryb jesiotrowatych

           

16.00-16.30    Przerwa Kawowa

           

16.30-17.00   K.A. Skibniewska: Wpływ poziomu intensyfikacji produkcji na skład chemiczny tkanki mięśniowej karpia towarowego (Cyprinus carpio L.)

17.00-17.15   J. Parol: Wpływ wybranych warunków hodowli pstrąga tęczowego na profil kwasów tłuszczowych

           

17.15-18.00   Sesja Posterowa z Przerwą Kawową

 

19.00   K o l a c j a

 

 

           

Środa, 09.07.2014

 

Sesja 2

 

ROZRÓD RYB I GENETYKA W  AKWAKULTURZE

Przewodniczący: M. Sokołowska-Mikołajczyk, P. Brzuzan

 

10.00-10.40   J. Kouřil (CZ) : Sztuczny rozród ryb w Republice Czeskiej (40`)

10.40-11.00   B.I. Cejko: Potencjał rozrodczy samców brzany Barbus barbus (L.)

11.00-11.20   M. Tomala: Efektywność naturalnego rozrodu karpia w gospodarstwie stawowym Przyborów (płn. Małopolska)

           

 

11.20-11.40    Przerwa Kawowa

           

11.40-12.00   D. Żarski: płyn aktywujący gamety jako czynnik warunkujący efektywność zapłodnienia in vitro w akwakulturze

12.00-12.40 B. Sarosiek: Wpływ hamowania kwaśnej fosfatazy, ldh oraz b-N-acetyloglukozoaminidazy na efektywność zapłodnienia okonia (Perca fluviatilis L.)

12.50-13.10   G. Gosiewski: Interakcja kisspeptyny, GnRH oraz dopaminy w regulacji sekrecji LH u karasia srebrzystego (Carassius gibelio) - badania in vitro

13.10-13.30 M.S. Kuciński: Charakterystyka cytogenetyczna pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814): rozmieszczenie heterochromatyny oraz mapowanie wybranych sekwencji DNA

           

13.30-15.00    Obiad

 

Sesja 3

 

TECHNOLOGIE STAWOWE I PRZEMYSŁOWE  W  PRODUKCJI  RYBACKIEJ

Przewodniczący:  M. Woźniak, J. Guziur

           

15.00-15.30   J. Regenda (CZ): Aktualny stan akwakultury w czeskiej republice oraz perspektywy intensywnego chowu ryb

15.30-16.00   J. Mareš (CZ): Kombinowana technologia wychowu narybku karpia (Cyprinus carpio L) i lina (Tinca tinca L.)

16.00-16.20   K. Szymura: Kierunki przekształceń stawowych gospodarstw rybackich na obszarze działania stowarzyszenia LGR „ŻABI KRAJ

16.20-16.40   K. Turkowski: Ekonomiczne aspekty kontrolowanego podchowu miętusa (Lota lota L.) od wylęgu do narybku letniego

           

16.40-17.00    Przerwa kawowa

 

17.00-17.30   T.K. Czarkowski: Akwakultura a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

17.30-17.50   J. Guziur: Możliwości intensywnej produkcji narybku karpia (Cyprinus carpio L.) w zależności od zagęszczenia obsad i okresu wychowu

17.50-18.10   K. Ciszewski: Domestykacja nowych gatunków ryb jako czynnik wzrostu akwakultury

18.10-18.30   A. Polewacz: Analiza wybranych parametrów hodowlanych narybku lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym

18.30-19.00   Sesja Posterowa z Przerwą Kawową

 

 

           

19.00 Kolacja

 

 

Czwartek, 10.07.2014

           

            Sesja 4

 

ZDROWOTNOŚĆ  RYB  ORAZ JAKOŚĆ  SUROWCA  RYBNEGO

Przewodniczący: K.A. Skibniewska, K. Formicki

           

10.00-10.40   J. Żelazny: Zagrożenia i ochrona zdrowia ryb

10.40-11.00   M. Protasowicki: Stężenie Al, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, V i Zn w narządach karpi, Cyprinus carpio (L. 1758), w zależności od stanu ich zdrowia

11.00-11.20   H. Białowąs: Wpływ czynników genetycznych na wydajność rzeźną i jakość mięsa karpia konsumpcyjnego (Cyprinus carpio L.)

 

11.20-11.40    Przerwa kawowa

 

11.40-12.00   E. Siemianowska: Wpływ technologii. Produkcji  (TAS i OOH) na skład chemiczny tkanki mięśniowej pstrąga tęczowego(Onchorhynchus mykiss).

12.00-12.20   E. Terech-Majewska: Zmienność poziomu ceruloplazminy w surowicy krwi ryb pochodzących z różnych systemów hodowli pstrąga tęczowego (Onchorhynchus mykiss) w Polsce

12.20-12.40   E. Czerniak: 1-FENOKSY-2-PROPANOL  -  Nowy anestetyk dla ryb?

           

12.40-13.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

           

13.00-14.00    Obiad

           

 

15.00-21.00   Wyjazd szkoleniowy do Gospodarstw Rybackich (GR Szwaderki, GR Ostróda)

 

 

Galeria zdjęć z konferencji
NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.